Výuka

Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a zároveň se inspirujeme různými pedagogickými směry.
Pedagogický plán je tematicky rozčleněn do čtyř ročních období. 

V průběhu jednotlivých období využíváme veškerý materiál, se kterým se v životě setkáváme. Lektor se snaží vést děti k zážitkům a prožitkům z toho, jak fungují přírodní zákonitosti, k jejich samostatnému poznávání, a to nejen v rámci lesa. 

Učíme se o zvířatech, rostlinkách a jejich využití, ale i o místě, kde působíme. Každé období doplňujeme společnými písněmi, říkadly, lidovou slovesností a výtvarnými pracemi.

Věkově smíšené skupiny dětí

Ve věkově smíšených skupinách získávají děti předpoklady ke zdravému sebeprosazení ve společnosti. Dostávají totiž větší prostor pro vzájemnou spolupráci, učí se tak jedinečným způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče.

Děti jsou si ve svém myšlení, pocitech, řeči a představivosti mnohem blíž než dospělí. Mladší děti se přirozeně učí od starších, starší jsou pak přirozeně trpěliví s ohledem na poznávání mladších.

Věkově smíšená skupina pozitivně ovlivňuje i rozvoj řeči – prostřednictvím přirozené nápodoby starších dětí si mladší děti rozšiřují slovní zásobu a komunikační dovednosti, které jsou základem dalšího poznávání. Pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je po nich nevyžaduje pouze dospělý, ale i starší děti. Menší děti jsou schopny se aktivně účastnit her organizovaných staršími dětmi.

děti v lesní školce

Děti a rodiče

Ve věkově smíšených skupinách získávají děti předpoklady ke zdravému sebeprosazení ve společnosti. Dostávají totiž větší prostor pro vzájemnou spolupráci, učí se tak jedinečným způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče.

Děti jsou si ve svém myšlení, pocitech, řeči a představivosti mnohem blíž než dospělí. Mladší děti se přirozeně učí od starších, starší jsou pak přirozeně trpěliví s ohledem na poznávání mladších.

Věkově smíšená skupina pozitivně ovlivňuje i rozvoj řeči – prostřednictvím přirozené nápodoby starších dětí si mladší děti rozšiřují slovní zásobu a komunikační dovednosti, které jsou základem dalšího poznávání. Pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je po nich nevyžaduje pouze dospělý, ale i starší děti. Menší děti jsou schopny se aktivně účastnit her organizovaných staršími dětmi.

děti v lesní školce

Rámcový denní plán