O nás

Monika Váňová

Lektorka a koordinátorka V mechu a kapradí
Dětem V mechu a kapradí se věnuji v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Věřím, že děti v předškolním věku potřebují milující dospělé, kteří jsou pro dítě čitelní, jasní, předvídatelní a otevření, důvěru v jejich rozhodnutí a možnost vlastního prožívání emocí hranice, volnou hru.

Nepotřebují dospělé rozebírající a filozofující nad rámec jejich myšlení a slovní zásobu, dospělé přetěžující jejich schopnosti a dovednosti, dospělé s vysokými ambicemi, dospělé jim nedůvěřující. Neměly by být přetěžovány zbytečnými znalostmi, měly by se učit samostatnosti, rozvoji hrubé motoriky, jemné motoriky a rozvoji smyslů, aby mohly poznávat okolní svět svými vlastními smysly. Pro takový způsob vedení dětí nacházím prostor V mechu a kapradí.

Naše lesní školka mě neustále utvrzuje v tom, že to je to, co děti potřebují. Menší skupinu, díky které se jim dostane individuálnímu přístupu v řešení jejich potřeb či otázek, ale také se jim dostane veselý dospělý, který si s nimi užije spousty legrace, ukáže jim svou osobnost a především svůj životní nadhled, smysl pro humor. To je podle mě jedno z gró lesních klubů.

Předškolní děti V mechu a kapradí připravuji na nástup do školy Metodou dobrého startu. Ve volném čase lezu. Lezení je sportovní disciplínou, která mě velmi baví, ale zároveň je meditací, dále vedu děti v tábornickém oddíle a starám se o sheltiaka Yukiho a staffbulla Bárta.

radka misauerová

Radka Misauerová

Vedoucí pedagog V mechu a kapradí
Vystudovala jsem obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SŠ a Český jazyk, literaturu a pedagogiku na PFUK.

Poté jsem pracovala s lidmi s mentálním postižením v rámci textilní dílny, kde probíhal nácvik pracovních a tvořivých dovedností a dále jako pedagog ve speciální škole, kde jsem vyučovala děti s kombinovaným postižením.

Nyní znovuobjevuji dětský svět prostřednictvím svých dvou dcer a díky působení v lesním klubu, kam nejdříve chodila moje starší dcera, já se k ní poté přidala a nyní do lesního klubu chodíme s mladší dcerou.

Veronika

Veronika Jírovská

Studuji na Vyšší odborné škole grafické obor Knižní grafika.
Hodně tvořím věci určené dětem a ráda s dětmi trávím svůj volný čas. Působím jako instruktor v neziskové organizaci T. K. Průzkumník, kde pořádáme schůzky a tábory pro děti.
Jsem ráda, když můžu trávit čas venku a tak je pro mě práce v lesní školce potěšením.

Adéla

Adéla Ševčíková

Jsem studentkou Pražské konzervatoře, kde studuji hru na housle.

Vždy mě velmi bavila práce s dětmi a už několik let pravidelně chodím hlídat děti všech věkových kategorií. Když se mi před dvěma lety naskytla příležitost nahlédnout do lesní školky, byla jsem nadšená. Propojení dětí a přírody je kouzelné a není nic krásnějšího, než se podílet právě na vytváření takového vztahu a učit děti, jak se šetrně k přírodě chovat a žít v souladu s ní.

Kromě hraní na housle a poslouchání hudby ve volných chvílích ráda vařím, peču a zabývám se makrobiotickou stravou. Také se věnuji tenisu, józe a běhu.

Ráda bych do týmu přinesla trochu toho ,,mého” a zařadila i hudební programy s prvky Orffovy hudební školy.

katka

Kateřina Jarošová

S dětmi pracuji pátým rokem a již od začátku cítím důležitost respektujícího přístupu a láskyplného a zároveň pevného vedení dětí na jejich cestě poznávání světa a jich samých.
Respektujícím přístupem mám na mysli uznání autonomity dítěte, tedy to, že má své vlastní cítění a vnímání a z nich vyplývající potřeby. Dále jde o uznání jeho kompetencí a podporu jejich rozvoje. Dávat dítěti patřičnou odpovědnost a důvěru je nezbytné pro jeho pocit sebehodnoty. Láskyplné a pevné vedení pro mne znamená, že s trpělivou laskavostí trvám na dodržování domluvených pravidel, díky kterým pro dítě vzniká jasně vymezený a tudíž předvídatelný prostor, jak po fyzické, tak i mentální stránce. To je zásadní pro naplnění potřeby pocitu bezpečí a jistoty, díky které se dítě může zdravě a přirozeně rozvíjet.

Studuji speciální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok. Zajímám se o psychologii a neurovědy, věnuji se mindfulness meditaci a rozvoji nenásilné komunikace. Z pedagogických a výchovných přístupů, jež mi jsou blízké a ze kterých nejvíc čerpám ve své práci s dětmi, to jsou názory Marie Montessori a dánského pedagoga a rodinného terapeuta Jespera Juula. Vedle práce ve školce ještě pracuji pro Institut pro podporu inovativního vzdělávání.

tomáš frieb

Tomáš Frieb

Zakladatel občanského sdružení „Into the Wild“ a Dětského lesního klubu V mechu a kapradí.

veronika friebova

Veronika Friebová

Spoluzakladatelka Dětského lesního klubu V mechu a kapradí a zakladatelka občanského sdružení Into The Wild.