Zápis

Pokud máte zájem o předškolní výchovu v DLK V mechu a kapradí pro děti ve věku 3-6 let,
prosíme zašlete nám dotazník pro rodiče a přihlášku na email lesniskolka@vmechu.cz

Lhůta pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do našeho dětského lesního klubu je jeden měsíc od zápisu. Po uplynutí měsíční lhůty jsou rodiče s výsledkem písemně seznámeni. Na rozhodování se podílejí všichni členové kolegia lektorů klubu. Rozhodnutí je učiněno shodou všech zúčastněných.